صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای توحيد
نام هنرستان توحيد
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 17
تلفن 55824000
آدرس خ زمزم روبروي پارک هويزه پ ث 12/14
وب سایت
مدیر
رشته ها O الکتروتکنیک

O الکترونیک

O مکانیک خودرو