صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای فدک
نام هنرستان فدک
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 17
تلفن 55709298
آدرس خ قزوين دو راهي قپان خ عبيدزاكاني ك ش يوسف فشكي
وب سایت
مدیر
رشته ها O نقشه کشی معماری

O گرافیک

O طراحی و دوخت

O نقاشی