صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای پروين اعتصامي
نام هنرستان پروين اعتصامي
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 17
تلفن 55140024
آدرس خ قزوين دوراهي قپان خ ش تهمتن پ ث 2398
وب سایت
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O حسابداری