صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای قدس
نام هنرستان قدس
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 17
تلفن 66239966
آدرس بازارمبل ک مدرسه پ ث 1/2398
وب سایت
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O حسابداری