صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای سوده
نام هنرستان سوده
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 2
تلفن 44249702
آدرس اشرفی اصفهانی نرسیده به پل همت انتهای خیابان شهید قموشی بن بست سوده مجتمع آموزشی سوده
وب سایت http://www.soodeh.com
مدیر
رشته ها O نقشه کشی معماری

O گرافیک

O تربیت بدنی