صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای امام محمد باقر(ع)
نام هنرستان امام محمد باقر(ع)
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 18
تلفن 66602829
آدرس ميدان معلم بلوار مدائن خ جهارده معصوم نبش رشوانلوپور
وب سایت
مدیر
رشته ها O تربیت بدنی