صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای هنرستان شهيدرجائي
نام هنرستان هنرستان شهيدرجائي
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 18
تلفن 66600328
آدرس بلوار معلم - ميدان معلم - بلوار مدائن - خ 14معصوم
وب سایت
مدیر
رشته ها O الکتروتکنیک

O مکانیک خودرو

O صنایع چوب

O الکترونیک

O معماری داخلی

O ساختمان