صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای برهان
نام هنرستان برهان
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 18
تلفن 66321452
آدرس خ سعيدي بعدازچهارراه يافت آبادجنب اداره آموزش وپرورش منطقه 18
وب سایت
مدیر
رشته ها O گرافیک

O شبکه و نرم افزار رایانه

O حسابداری