صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای امام حسن مجتبي
نام هنرستان امام حسن مجتبي
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 1
تلفن 22451113
آدرس ميني سيتي شهرک شهيد محلاتي ابتداي بلوار بسيج غربي
وب سایت http://www.imamhasanartsohl.ir/
مدیر خانم مهرزاد
رشته ها O نقشه کشی معماری

O گرافیک

O صنایع دستی