صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای انقلاب اسلامي
نام هنرستان انقلاب اسلامي
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 2
تلفن 88284782
آدرس بلوار مرزداران اطاعتي شمالي پ19  
وب سایت
مدیر آقاي نوري
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O نقشه کشی معماری

O حسابداری