صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای پاسداران انقلاب اسلامي
نام هنرستان پاسداران انقلاب اسلامي
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 19
تلفن 55824545
آدرس بلوارجوانه ابتداي خ ماهان جنب مدرسه نواب
وب سایت
مدیر
رشته ها O حسابداری

O شبکه و نرم افزار رایانه

O طراحی و دوخت