صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای شهيد نصيرزاده
نام هنرستان شهيد نصيرزاده
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 19
تلفن 55867770
آدرس عبدل اباد-شهرک شکوفه-خ مطهری
وب سایت
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O نقشه کشی معماری

O حسابداری