صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای شهید باهنر
نام هنرستان شهید باهنر
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 2
تلفن 88288451
آدرس نرسيده به پل ستار خان خ حاجي پور امير خ پاك شمالي
وب سایت
مدیر آقاي خليلي
رشته ها O الکتروتکنیک

O ماشین ابزار

O مکانیک خودرو

O تاسیسات