صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای نیکان
نام هنرستان نیکان
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 19
تلفن 55004003
آدرس میدان بهمنیار-خ بهمنیار-چهارراه اموزگار-کوچه مدرسه
وب سایت
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O فتوگرافیک

O حسابداری