صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای تزکیه
نام هنرستان تزکیه
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 2
تلفن 88698801
آدرس سعادت آباد، بلوار دریا، مطهری شرقی، پلاک 29
وب سایت
مدیر
رشته ها O فتوگرافیک

O پویانمایی