صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای آیین زندگی
نام هنرستان آیین زندگی
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 2
تلفن 44261461
آدرس اشرفی اصفهانی، شهرک هما، جنب دانشگاه علمی کاربردی آئین زندگی
وب سایت
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O نقشه کشی معماری

O حسابداری

O فتوگرافیک