صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای ماهر
نام هنرستان ماهر
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 6
تلفن 88824023
آدرس تهران، خیابان شهید آیت الله دکتر مفتح جنوبی، خیابان نیک، پلاک 7
وب سایت https://maheredu.ir/
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O گرافیک

O پویانمایی

O تولید برنامه های تلویزیونی