صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای هنرورسانه ماهر
نام هنرستان هنرورسانه ماهر
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 6
تلفن 88037641
آدرس اتوبان کردستان(شمال به جنوب) خ شیراز جنوبی کوچه آقاعلیخانی شرقی پلاک 11
وب سایت Maherschool.ir
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O گرافیک

O پویانمایی

O تولید برنامه های تلویزیونی