صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای امین
نام هنرستان امین
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 5
تلفن 44848516
آدرس بلوار اشرفی اصفهانی - چهار دیواری - خ چمران-کوچه دوم غربی
وب سایت
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O حسابداری

O فتوگرافیک

O طراحی و دوخت