صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای انفورماتیک تهران
نام هنرستان انفورماتیک تهران
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 2
تلفن 88372520
آدرس شهرک غرب خیابان سیمای ایران روبه روی کوچه ی هفتم
وب سایت http://it-school.ir/
مدیر محمود یگانه عزیزی
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O نقشه کشی معماری