صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای انفورماتیک ایران
نام هنرستان انفورماتیک ایران
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 2
تلفن 44258420
آدرس تهران ، بلوار مرزداران ، خیابان البرز ، نبش هشتم ، پلاک 23
وب سایت http://www.isitschool.ir
مدیر
رشته ها O معماری داخلی

O پویانمایی