صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای مائده
نام هنرستان مائده
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 2
تلفن 88082131
آدرس شهرک غرب - خ ایران زمین - ک دوم
وب سایت http://maedehsch.ir/
مدیر خانم غریقی
رشته ها O نقشه کشی معماری

O حسابداری

O گرافیک