صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای صداوسيما
نام هنرستان صداوسيما
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 2
تلفن 22359025
آدرس سعادت میدان فرهنگ-بلوار24 متری کوچه چهارم شرقی
وب سایت http://art.iribu.ir/
مدیر آقای محمدخانی
رشته ها O پویانمایی

O تولید برنامه های تلویزیونی