صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای جواهری
نام هنرستان جواهری
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 3
تلفن 22621841
آدرس خ شریعتی-خ یخچال-روبروی موزه آب
وب سایت
مدیر
رشته ها O نقشه کشی معماری

O شبکه و نرم افزار رایانه

O گرافیک

O حسابداری