صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای شهید رحمانی
نام هنرستان شهید رحمانی
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 1
تلفن 26102223
آدرس نوبنياد/انتهاي خ لنگري /شهرک شهيد چمران
وب سایت http://honarestaneshahidrahmani.mihanblog.com/post/1
مدیر نرجس سادات اولیاوش
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O حسابداری

O تربیت کودک

O صنایع شیمیایی