صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای عصرانقلاب
نام هنرستان عصرانقلاب
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 3
تلفن 22228157
آدرس ميردامادميدان مادرخيابان بهروزخيابان پنجم
وب سایت
مدیر
رشته ها O ماشین ابزار

O شبکه و نرم افزار رایانه

O الکتروتکنیک