صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای نيمرخ
نام هنرستان نيمرخ
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 3
تلفن 22564464
آدرس خ دولت - نبش چهارراه ديباجي - جنب نمايندگي محسنيان -
وب سایت http://www.nimrokhschool.ir
مدیر
رشته ها O گرافیک

O حسابداری

O نقشه کشی معماری