صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای حضرت مریم
نام هنرستان حضرت مریم
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 3
تلفن 22904124
آدرس میدان مادر خیابان شاه نظری کوچه 10 پلاک 1
وب سایت
مدیر
رشته ها O گرافیک