صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای مشکوه(شاهد)
نام هنرستان مشکوه(شاهد)
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 3
تلفن 22541155
آدرس شهيد کلاهدوز ايستگاه شيباني يارمحمدي ک فردوس
وب سایت http://meshkatsch.ir
مدیر
رشته ها O گرافیک