صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای نادره حق شناس
نام هنرستان نادره حق شناس
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 1
تلفن 22687005
آدرس تهران خ شريعتي بعد از پل رومي کوچه نبوي هنرستان نادره حق شناس
وب سایت http://www.haghshenassch.ir/HSchool/#/Introduce/Introduce
مدیر طوران میری
رشته ها O حسابداری

O گرافیک

O معماری داخلی