صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای خواجه نصيرالدين طوسي
نام هنرستان خواجه نصيرالدين طوسي
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 4
تلفن 77731500
آدرس خ جشنواره - خ سجده اي جنوبي - هنرستان خواجه نصيرطوسي
وب سایت nasirschool4.ir
مدیر
رشته ها O حسابداری

O شبکه و نرم افزار رایانه