صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای روشنگر
نام هنرستان روشنگر
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 4
تلفن 77881588
آدرس فرجام - جنب اتوبان شهید باقری
وب سایت http://www.roshangaran.sch.ir
مدیر
رشته ها O گرافیک

O حسابداری

O نقشه کشی معماری