صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای فسایی نژاد
نام هنرستان فسایی نژاد
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 4
تلفن 22879837
آدرس خ پاسداران-میدان فرخی یزدی-نگارستان هشتم
وب سایت
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O حسابداری

O طراحی و دوخت