صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای راه فاطمه (س )
نام هنرستان راه فاطمه (س )
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 4
تلفن 22523220
آدرس رسالت 16متري دوم بلواربيژن نبش گلستان 8پ 61
وب سایت
مدیر
رشته ها O نقشه کشی معماری

O حسابداری

O فتوگرافیک

O شبکه و نرم افزار رایانه