صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای هشتم شهريور
نام هنرستان هشتم شهريور
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 4
تلفن 77447300
آدرس ميدان رسالت _خ _هنگام _کوچه شهيدکاظمي
وب سایت http://www.8sh.ir/
مدیر
رشته ها O الکتروتکنیک

O مکانیک خودرو

O الکترونیک