صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای صبا
نام هنرستان صبا
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 4
تلفن 22930111
آدرس لويزان ميدان حسين آباد_خ _جوانشير
وب سایت http://www.sabaschool.ir/
مدیر
رشته ها O گرافیک