صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای کمال دانش
نام هنرستان کمال دانش
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 4
تلفن 77208617
آدرس میدان رسالت، خیابان نیروی دریایی، روبروی اداره پست، پلاک 32
وب سایت http://www.kamaledanesh.ir
مدیر اکبر پژم
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O نقشه کشی معماری

O حسابداری

O فتوگرافیک