صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای شهيدآويني
نام هنرستان شهيدآويني
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 4
تلفن
آدرس استادحسن بناشمالي ميدان ملت خيابان نادر حسين پور (نيلوفر سابق)
وب سایت
مدیر
رشته ها O نقشه کشی معماری

O گرافیک

O فتوگرافیک