صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای شهيدان خدامردي
نام هنرستان شهيدان خدامردي
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 4
تلفن 77312661
آدرس حکيميه شهرک والفجر_ جنب پست برق روبروي دارلقران بصيرت
وب سایت
مدیر
رشته ها O نقشه کشی معماری

O گرافیک

O شبکه و نرم افزار رایانه