صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای نرگس
نام هنرستان نرگس
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 4
تلفن 77865045
آدرس خ فرجام بین سراج و اتوبان باقری کوچه هنرستان
وب سایت http://www.nargesschool4.ir/
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O حسابداری

O الکترونیک