صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای آينده سازان ايران
نام هنرستان آينده سازان ايران
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 5
تلفن 44059003
آدرس اتوبان حکیم - پیامبر شرقی - خیابان بهشت
وب سایت
مدیر حسین محمدپور
رشته ها O تربیت بدنی