صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای احرار
نام هنرستان احرار
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 5
تلفن 44089202
آدرس فلکه دوم صادقيه بلواراشرفي اصفهاني گلستان هشتم
وب سایت
مدیر
رشته ها O حسابداری

O شبکه و نرم افزار رایانه