صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای اکباتان
نام هنرستان اکباتان
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 5
تلفن 44630406
آدرس شهرك اكباتان فاز2 جنب بلوك 5 و دبستان صادقين، بلوك 12
وب سایت
مدیر اعظم شاه حيدري
رشته ها O گرافیک

O نقشه کشی معماری

O حسابداری