صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای پروين اعتصامي
نام هنرستان پروين اعتصامي
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 5
تلفن 44393344
آدرس جاده امامزاده داودروستاي سولقان
وب سایت
مدیر
رشته ها O حسابداری