لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 ماهر پسرانه 1926
2 کوک طلایی دخترانه 1303
3 امین دخترانه 1212
4 آزادی پسرانه 749
5 نسیم محبت دخترانه 689
6 راه روشن دخترانه 416