لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 هنرورسانه ماهر پسرانه 4297
2 کوک طلایی دخترانه 4074
3 امین دخترانه 4048
4 آزادی پسرانه 2120
5 نسیم محبت دخترانه 3490
6 راه روشن دخترانه 3180