لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 ماهر پسرانه 2231
2 کوک طلایی دخترانه 1743
3 امین دخترانه 1615
4 آزادی پسرانه 926
5 نسیم محبت دخترانه 1127
6 راه روشن دخترانه 821