لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 هنرورسانه ماهر پسرانه 7980
2 کوک طلایی دخترانه 8537
3 امین دخترانه 8496
4 آزادی پسرانه 4263
5 نسیم محبت دخترانه 7638
6 راه روشن دخترانه 7109