لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 ماهر پسرانه 1149
2 کوک طلایی دخترانه 632
3 امین دخترانه 530
4 آزادی پسرانه 250