لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 ماهر پسرانه 2559
2 کوک طلایی دخترانه 2127
3 امین دخترانه 1966
4 آزادی پسرانه 1115
5 نسیم محبت دخترانه 1628
6 راه روشن دخترانه 1279