لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 هنرورسانه ماهر پسرانه 4833
2 کوک طلایی دخترانه 4702
3 امین دخترانه 4633
4 آزادی پسرانه 2380
5 نسیم محبت دخترانه 4020
6 راه روشن دخترانه 3669