لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 نوآوران دخترانه 12569
2 مائده دخترانه 11191
3 صداوسيما پسرانه 7482
4 کوثرنور دخترانه 15077
5 جواهری دخترانه 17046
6 پلي تکنيک پسرانه 11052
7 عصرانقلاب پسرانه 9014
8 نيمرخ دخترانه 11097
9 حضرت مریم دخترانه 8847
10 مشکوه(شاهد) دخترانه 9478
11 نور دخترانه 10063
12 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 15680
13 روشنگر دخترانه 12193
14 فسایی نژاد دخترانه 15460
15 دارالفنون پسرانه 8743
16 راه فاطمه (س ) دخترانه 11854
17 امام علی (ع) پسرانه 10231
18 فجر پسرانه 9815
19 فن آوران پسرانه 7318
20 ميلاد پسرانه 7740