لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 نوآوران دخترانه 8858
2 مائده دخترانه 7797
3 صداوسيما پسرانه 5545
4 کوثرنور دخترانه 9888
5 جواهری دخترانه 12905
6 پلي تکنيک پسرانه 7590
7 عصرانقلاب پسرانه 6585
8 نيمرخ دخترانه 7779
9 حضرت مریم دخترانه 6605
10 مشکوه(شاهد) دخترانه 6842
11 نور دخترانه 7329
12 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 10429
13 روشنگر دخترانه 8651
14 فسایی نژاد دخترانه 10738
15 دارالفنون پسرانه 6529
16 راه فاطمه (س ) دخترانه 8006
17 امام علی (ع) پسرانه 7158
18 فجر پسرانه 7202
19 فن آوران پسرانه 5125
20 ميلاد پسرانه 5547