لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 نوآوران دخترانه 6853
2 مائده دخترانه 5794
3 صداوسيما پسرانه 4189
4 کوثرنور دخترانه 6913
5 جواهری دخترانه 9484
6 پلي تکنيک پسرانه 5476
7 عصرانقلاب پسرانه 5069
8 نيمرخ دخترانه 5897
9 حضرت مریم دخترانه 5174
10 مشکوه(شاهد) دخترانه 5280
11 نور دخترانه 5672
12 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 7197
13 روشنگر دخترانه 6433
14 فسایی نژاد دخترانه 6814
15 دارالفنون پسرانه 5063
16 راه فاطمه (س ) دخترانه 5822
17 امام علی (ع) پسرانه 5119
18 فجر پسرانه 5371
19 فن آوران پسرانه 3802
20 ميلاد پسرانه 4178