لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 نوآوران دخترانه 3612
2 مائده دخترانه 2777
3 صداوسيما پسرانه 2142
4 کوثرنور دخترانه 2716
5 جواهری دخترانه 4338
6 پلي تکنيک پسرانه 2182
7 عصرانقلاب پسرانه 2677
8 نيمرخ دخترانه 2915
9 حضرت مریم دخترانه 2717
10 مشکوه(شاهد) دخترانه 2736
11 نور دخترانه 2938
12 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 3219
13 روشنگر دخترانه 3027
14 ارشاد دخترانه 3056
15 دارالفنون پسرانه 2562
16 راه فاطمه (س ) دخترانه 2589
17 امام علی (ع) پسرانه 2268
18 فجر پسرانه 2714
19 فن آوران پسرانه 1813
20 ميلاد پسرانه 1990