لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 نوآوران دخترانه 11819
2 مائده دخترانه 10536
3 صداوسيما پسرانه 7130
4 کوثرنور دخترانه 14064
5 جواهری دخترانه 16355
6 پلي تکنيک پسرانه 10465
7 عصرانقلاب پسرانه 8691
8 نيمرخ دخترانه 10379
9 حضرت مریم دخترانه 8443
10 مشکوه(شاهد) دخترانه 8920
11 نور دخترانه 9502
12 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 15017
13 روشنگر دخترانه 11468
14 فسایی نژاد دخترانه 14439
15 دارالفنون پسرانه 8442
16 راه فاطمه (س ) دخترانه 11167
17 امام علی (ع) پسرانه 9762
18 فجر پسرانه 9427
19 فن آوران پسرانه 6995
20 ميلاد پسرانه 7437