لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 نوآوران دخترانه 8470
2 مائده دخترانه 7445
3 صداوسيما پسرانه 5309
4 کوثرنور دخترانه 9325
5 جواهری دخترانه 12221
6 پلي تکنيک پسرانه 7102
7 عصرانقلاب پسرانه 6320
8 نيمرخ دخترانه 7430
9 حضرت مریم دخترانه 6336
10 مشکوه(شاهد) دخترانه 6552
11 نور دخترانه 7028
12 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 9822
13 روشنگر دخترانه 8237
14 فسایی نژاد دخترانه 9969
15 دارالفنون پسرانه 6291
16 راه فاطمه (س ) دخترانه 7636
17 امام علی (ع) پسرانه 6763
18 فجر پسرانه 6776
19 فن آوران پسرانه 4880
20 ميلاد پسرانه 5297