لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 نوآوران دخترانه 2510
2 مائده دخترانه 1788
3 صداوسيما پسرانه 1548
4 کوثرنور دخترانه 1642
5 جواهری دخترانه 2850
6 پلي تکنيک پسرانه 1358
7 عصرانقلاب پسرانه 2038
8 نيمرخ دخترانه 1945
9 حضرت مریم دخترانه 1841
10 مشکوه(شاهد) دخترانه 1820
11 نور دخترانه 2043
12 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 2330
13 روشنگر دخترانه 1805
14 ارشاد دخترانه 2211
15 دارالفنون پسرانه 1894
16 راه فاطمه (س ) دخترانه 1581
17 امام علی (ع) پسرانه 1555
18 فجر پسرانه 2048
19 فن آوران پسرانه 1359
20 ميلاد پسرانه 1414