لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 نوآوران دخترانه 5126
2 مائده دخترانه 4089
3 صداوسيما پسرانه 2999
4 کوثرنور دخترانه 4545
5 جواهری دخترانه 6656
6 پلي تکنيک پسرانه 3800
7 عصرانقلاب پسرانه 3836
8 نيمرخ دخترانه 4298
9 حضرت مریم دخترانه 3974
10 مشکوه(شاهد) دخترانه 3929
11 نور دخترانه 4236
12 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 4714
13 روشنگر دخترانه 4599
14 ارشاد دخترانه 4268
15 دارالفنون پسرانه 3770
16 راه فاطمه (س ) دخترانه 4007
17 امام علی (ع) پسرانه 3558
18 فجر پسرانه 3978
19 فن آوران پسرانه 2683
20 ميلاد پسرانه 3063