لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 انفورماتيک هنرجو دخترانه 1810
2 نوآوران دخترانه 2356
3 هاجر دخترانه 2551
4 انفورماتيک مائده دخترانه 1643
5 سيماي دانش دخترانه 1285
6 صداوسيما پسرانه 1454
7 کوثرنور دخترانه 1513
8 جواهری دخترانه 2621
9 آزادی پسرانه 1837
10 پلي تکنيک پسرانه 1233
11 عصرانقلاب پسرانه 1920
12 نيمرخ دخترانه 1783
13 سوره 2 دخترانه 1679
14 فاطميه دخترانه 1705
15 گل لاله دخترانه 1343
16 حضرت مريم (س) دخترانه 1709
17 مشکوه دخترانه 1664
18 نور دخترانه 1895
19 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 2192
20 روشنگر دخترانه 1656