لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 نوآوران دخترانه 10196
2 مائده دخترانه 9001
3 صداوسيما پسرانه 6214
4 کوثرنور دخترانه 11816
5 جواهری دخترانه 14654
6 پلي تکنيک پسرانه 8887
7 عصرانقلاب پسرانه 7336
8 نيمرخ دخترانه 8998
9 حضرت مریم دخترانه 7512
10 مشکوه(شاهد) دخترانه 7856
11 نور دخترانه 8341
12 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 12230
13 روشنگر دخترانه 10016
14 فسایی نژاد دخترانه 12509
15 دارالفنون پسرانه 7277
16 راه فاطمه (س ) دخترانه 9438
17 امام علی (ع) پسرانه 8124
18 فجر پسرانه 8093
19 فن آوران پسرانه 5775
20 ميلاد پسرانه 6234