لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 نوآوران دخترانه 7191
2 مائده دخترانه 6128
3 صداوسيما پسرانه 4422
4 کوثرنور دخترانه 7398
5 جواهری دخترانه 10037
6 پلي تکنيک پسرانه 5757
7 عصرانقلاب پسرانه 5242
8 نيمرخ دخترانه 6227
9 حضرت مریم دخترانه 5418
10 مشکوه(شاهد) دخترانه 5552
11 نور دخترانه 5975
12 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 7482
13 روشنگر دخترانه 6818
14 فسایی نژاد دخترانه 7392
15 دارالفنون پسرانه 5258
16 راه فاطمه (س ) دخترانه 6168
17 امام علی (ع) پسرانه 5315
18 فجر پسرانه 5542
19 فن آوران پسرانه 3977
20 ميلاد پسرانه 4324