لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 نوآوران دخترانه 4831
2 مائده دخترانه 3836
3 صداوسيما پسرانه 2847
4 کوثرنور دخترانه 4140
5 جواهری دخترانه 6226
6 پلي تکنيک پسرانه 3539
7 عصرانقلاب پسرانه 3667
8 نيمرخ دخترانه 4002
9 حضرت مریم دخترانه 3717
10 مشکوه(شاهد) دخترانه 3682
11 نور دخترانه 3948
12 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 4471
13 روشنگر دخترانه 4271
14 ارشاد دخترانه 4055
15 دارالفنون پسرانه 3591
16 راه فاطمه (س ) دخترانه 3739
17 امام علی (ع) پسرانه 3330
18 فجر پسرانه 3745
19 فن آوران پسرانه 2522
20 ميلاد پسرانه 2896