لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 نوآوران دخترانه 2985
2 مائده دخترانه 2211
3 صداوسيما پسرانه 1831
4 کوثرنور دخترانه 2090
5 جواهری دخترانه 3449
6 پلي تکنيک پسرانه 1697
7 عصرانقلاب پسرانه 2308
8 نيمرخ دخترانه 2365
9 حضرت مریم دخترانه 2249
10 مشکوه(شاهد) دخترانه 2229
11 نور دخترانه 2447
12 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 2692
13 روشنگر دخترانه 2304
14 ارشاد دخترانه 2594
15 دارالفنون پسرانه 2192
16 راه فاطمه (س ) دخترانه 2038
17 امام علی (ع) پسرانه 1866
18 فجر پسرانه 2335
19 فن آوران پسرانه 1569
20 ميلاد پسرانه 1674