لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 نوآوران دخترانه 6541
2 مائده دخترانه 5480
3 صداوسيما پسرانه 3963
4 کوثرنور دخترانه 6487
5 جواهری دخترانه 8988
6 پلي تکنيک پسرانه 5205
7 عصرانقلاب پسرانه 4877
8 نيمرخ دخترانه 5607
9 حضرت مریم دخترانه 4974
10 مشکوه(شاهد) دخترانه 5025
11 نور دخترانه 5410
12 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 6814
13 روشنگر دخترانه 6087
14 فسایی نژاد دخترانه 6257
15 دارالفنون پسرانه 4826
16 راه فاطمه (س ) دخترانه 5534
17 امام علی (ع) پسرانه 4873
18 فجر پسرانه 5103
19 فن آوران پسرانه 3587
20 ميلاد پسرانه 3998