لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 نوآوران دخترانه 7754
2 مائده دخترانه 6688
3 صداوسيما پسرانه 4753
4 کوثرنور دخترانه 8238
5 جواهری دخترانه 11027
6 پلي تکنيک پسرانه 6224
7 عصرانقلاب پسرانه 5574
8 نيمرخ دخترانه 6701
9 حضرت مریم دخترانه 5805
10 مشکوه(شاهد) دخترانه 6002
11 نور دخترانه 6436
12 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 8203
13 روشنگر دخترانه 7491
14 فسایی نژاد دخترانه 8511
15 دارالفنون پسرانه 5581
16 راه فاطمه (س ) دخترانه 6833
17 امام علی (ع) پسرانه 5754
18 فجر پسرانه 5922
19 فن آوران پسرانه 4277
20 ميلاد پسرانه 4626