لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 نوآوران دخترانه 5250
2 مائده دخترانه 4199
3 صداوسيما پسرانه 3068
4 کوثرنور دخترانه 4678
5 جواهری دخترانه 6795
6 پلي تکنيک پسرانه 3887
7 عصرانقلاب پسرانه 3921
8 نيمرخ دخترانه 4428
9 حضرت مریم دخترانه 4069
10 مشکوه(شاهد) دخترانه 4037
11 نور دخترانه 4328
12 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 4881
13 روشنگر دخترانه 4716
14 ارشاد دخترانه 4376
15 دارالفنون پسرانه 3849
16 راه فاطمه (س ) دخترانه 4112
17 امام علی (ع) پسرانه 3673
18 فجر پسرانه 4066
19 فن آوران پسرانه 2754
20 ميلاد پسرانه 3154