لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 ارشاد دخترانه 2089
2 دارالفنون پسرانه 1776
3 راه فاطمه (س ) دخترانه 1445
4 امام علی (ع) پسرانه 1443
5 فجر پسرانه 1903
6 فن آوران پسرانه 1252
7 ميلاد پسرانه 1305
8 هشتم شهريور پسرانه 2133
9 صبا دخترانه 1470
10 کمال دانش پسرانه 1417
11 هنرستان علم وصنعت پسرانه 1389
12 حافظ دخترانه 2730
13 شهيدآويني دخترانه 1913
14 شهيدان خدامردي پسرانه 2045
15 نرگس دخترانه 1866
16 آينده برتر دخترانه 1856
17 آينده سازان ايران پسرانه 1347
18 احرار پسرانه 2155
19 ايران تكنيك پسرانه 1386
20 اکباتان دخترانه 2080