لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 فيروزکوهي دخترانه 5219
2 موسيقي پسران تهران پسرانه 4492
3 موسيقي دختران تهران دخترانه 6186
4 آل ياسين دخترانه 8560
5 فيروزبهرام پسرانه 4209
6 مالک اشتر پسرانه 5764
7 هنرهاي زيباي پسران پسرانه 4799
8 هنرهاي زيباي دختران دخترانه 6197
9 امام صادق (ع ) پسرانه 5855
10 فنی دختران دخترانه 5180
11 راهيان قدس پسرانه 5270
12 متقین دخترانه 5699
13 رفاه دخترانه 4648
14 شهداء پسرانه 3099
15 ماندگار صنعتي تهران پسرانه 4995
16 کیمیا پسرانه 3723
17 شهيد مقدم پسرانه 3260
18 سلمان فارسي دخترانه 3327
19 پايگاه انقلاب پسرانه 4067
20 پويندگان انديشه پسرانه 2383