لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 فيروزکوهي دخترانه 8238
2 موسيقي پسران تهران پسرانه 6414
3 موسيقي دختران تهران دخترانه 9612
4 آل ياسين دخترانه 12950
5 فيروزبهرام پسرانه 5408
6 مالک اشتر پسرانه 8446
7 هنرهاي زيباي پسران پسرانه 7303
8 هنرهاي زيباي دختران دخترانه 9451
9 امام صادق (ع ) پسرانه 8907
10 فنی دختران دخترانه 7121
11 راهيان قدس پسرانه 6647
12 متقین دخترانه 7950
13 رفاه دخترانه 6843
14 شهداء پسرانه 4023
15 ماندگار صنعتي تهران پسرانه 7002
16 کیمیا پسرانه 4887
17 شهيد مقدم پسرانه 4392
18 سلمان فارسي دخترانه 4725
19 پايگاه انقلاب پسرانه 5951
20 پويندگان انديشه پسرانه 3292