لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 فيروزکوهي دخترانه 10840
2 موسيقي پسران تهران پسرانه 7872
3 موسيقي دختران تهران دخترانه 12000
4 آل ياسين دخترانه 18670
5 فيروزبهرام پسرانه 6706
6 مالک اشتر پسرانه 11346
7 هنرهاي زيباي پسران پسرانه 9694
8 هنرهاي زيباي دختران دخترانه 12426
9 امام صادق (ع ) پسرانه 11894
10 فنی دختران دخترانه 9551
11 راهيان قدس پسرانه 8242
12 متقین دخترانه 10170
13 رفاه دخترانه 9290
14 شهداء پسرانه 5019
15 ماندگار صنعتي تهران پسرانه 8987
16 کیمیا پسرانه 6252
17 شهيد مقدم پسرانه 5762
18 سلمان فارسي دخترانه 6362
19 پايگاه انقلاب پسرانه 8027
20 پويندگان انديشه پسرانه 4154