لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 فيروزکوهي دخترانه 3455
2 موسيقي پسران تهران پسرانه 2538
3 موسيقي دختران تهران دخترانه 3279
4 آل ياسين دخترانه 5028
5 فيروزبهرام پسرانه 2886
6 مالک اشتر پسرانه 3398
7 هنرهاي زيباي پسران پسرانه 2645
8 هنرهاي زيباي دختران دخترانه 3480
9 امام صادق (ع ) پسرانه 3247
10 فنی دختران دخترانه 3634
11 راهيان قدس پسرانه 3742
12 متقین دخترانه 3712
13 رفاه دخترانه 2789
14 شهداء پسرانه 1971
15 ماندگار صنعتي تهران پسرانه 3023
16 کیمیا پسرانه 2391
17 شهيد مقدم پسرانه 1951
18 سلمان فارسي دخترانه 2007
19 پايگاه انقلاب پسرانه 2406
20 پويندگان انديشه پسرانه 1471