لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 فيروزکوهي دخترانه 2654
2 موسيقي پسران تهران پسرانه 1826
3 موسيقي دختران تهران دخترانه 2231
4 آل ياسين دخترانه 3441
5 فيروزبهرام پسرانه 2195
6 مالک اشتر پسرانه 2289
7 هنرهاي زيباي پسران پسرانه 1745
8 هنرهاي زيباي دختران دخترانه 2405
9 امام صادق (ع ) پسرانه 1931
10 فنی دختران دخترانه 2877
11 راهيان قدس پسرانه 2763
12 متقین دخترانه 2681
13 رفاه دخترانه 2012
14 شهداء پسرانه 1459
15 ماندگار صنعتي تهران پسرانه 1913
16 کیمیا پسرانه 1561
17 شهيد مقدم پسرانه 1258
18 سلمان فارسي دخترانه 1533
19 پايگاه انقلاب پسرانه 1338
20 پويندگان انديشه پسرانه 1070