لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 فيروزکوهي دخترانه 11606
2 موسيقي پسران تهران پسرانه 8261
3 موسيقي دختران تهران دخترانه 12692
4 آل ياسين دخترانه 19837
5 فيروزبهرام پسرانه 6882
6 مالک اشتر پسرانه 11833
7 هنرهاي زيباي پسران پسرانه 10184
8 هنرهاي زيباي دختران دخترانه 13188
9 امام صادق (ع ) پسرانه 12442
10 فنی دختران دخترانه 9964
11 راهيان قدس پسرانه 8532
12 متقین دخترانه 10551
13 رفاه دخترانه 9826
14 شهداء پسرانه 5179
15 ماندگار صنعتي تهران پسرانه 9339
16 کیمیا پسرانه 6432
17 شهيد مقدم پسرانه 5979
18 سلمان فارسي دخترانه 6701
19 پايگاه انقلاب پسرانه 8329
20 پويندگان انديشه پسرانه 4299