لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 فيروزکوهي دخترانه 7373
2 موسيقي پسران تهران پسرانه 6012
3 موسيقي دختران تهران دخترانه 9022
4 آل ياسين دخترانه 12243
5 فيروزبهرام پسرانه 5237
6 مالک اشتر پسرانه 8041
7 هنرهاي زيباي پسران پسرانه 6931
8 هنرهاي زيباي دختران دخترانه 8961
9 امام صادق (ع ) پسرانه 8431
10 فنی دختران دخترانه 6731
11 راهيان قدس پسرانه 6437
12 متقین دخترانه 7595
13 رفاه دخترانه 6529
14 شهداء پسرانه 3892
15 ماندگار صنعتي تهران پسرانه 6737
16 کیمیا پسرانه 4735
17 شهيد مقدم پسرانه 4240
18 سلمان فارسي دخترانه 4536
19 پايگاه انقلاب پسرانه 5679
20 پويندگان انديشه پسرانه 3157