لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 شهید دبیریان پسرانه 4172
2 صادق نوبخت پسرانه 3275
3 گل ياس دخترانه 8511
4 امام جواد (ع) پسرانه 2995
5 توحيد پسرانه 3508
6 فدک دخترانه 7448
7 پروين اعتصامي دخترانه 4198
8 قدس پسرانه 3244
9 امام محمد باقر(ع) پسرانه 5313
10 هنرستان شهيدرجائي پسرانه 4610
11 برهان پسرانه 4901
12 حضرت مريم دخترانه 9055
13 پاسداران انقلاب اسلامي دخترانه 6272
14 شهيد نصيرزاده پسرانه 3937
15 شهيديارجاني پسرانه 3836
16 شهید متانی پسرانه 4385
17 فضه دخترانه 3668
18 نیکان دخترانه 2246
19 تزکیه دخترانه 2543
20 آیین زندگی دخترانه 2033