لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 شهید دبیریان پسرانه 3994
2 صادق نوبخت پسرانه 3174
3 گل ياس دخترانه 8058
4 امام جواد (ع) پسرانه 2907
5 توحيد پسرانه 3374
6 فدک دخترانه 7012
7 پروين اعتصامي دخترانه 3981
8 قدس پسرانه 3135
9 امام محمد باقر(ع) پسرانه 5127
10 هنرستان شهيدرجائي پسرانه 4475
11 برهان پسرانه 4696
12 حضرت مريم دخترانه 8440
13 پاسداران انقلاب اسلامي دخترانه 5950
14 شهيد نصيرزاده پسرانه 3801
15 شهيديارجاني پسرانه 3690
16 شهید متانی پسرانه 4113
17 فضه دخترانه 3409
18 نیکان دخترانه 1993
19 تزکیه دخترانه 2206
20 آیین زندگی دخترانه 1831