لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 شهید دبیریان پسرانه 6582
2 صادق نوبخت پسرانه 4527
3 گل ياس دخترانه 12806
4 امام جواد (ع) پسرانه 4074
5 توحيد پسرانه 4694
6 فدک دخترانه 12232
7 پروين اعتصامي دخترانه 5682
8 قدس پسرانه 4321
9 امام محمد باقر(ع) پسرانه 7576
10 هنرستان شهيدرجائي پسرانه 6194
11 برهان پسرانه 7583
12 حضرت مريم دخترانه 15214
13 پاسداران انقلاب اسلامي دخترانه 10007
14 شهيد نصيرزاده پسرانه 5651
15 شهيديارجاني پسرانه 5038
16 شهید متانی پسرانه 7054
17 فضه دخترانه 5645
18 نیکان دخترانه 4819
19 تزکیه دخترانه 4992
20 آیین زندگی دخترانه 4380