لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 شهید دبیریان پسرانه 2644
2 صادق نوبخت پسرانه 2290
3 گل ياس دخترانه 5248
4 امام جواد (ع) پسرانه 2239
5 توحيد پسرانه 2586
6 فدک دخترانه 4510
7 پروين اعتصامي دخترانه 3049
8 قدس پسرانه 2385
9 امام محمد باقر(ع) پسرانه 3583
10 هنرستان شهيدرجائي پسرانه 3357
11 برهان پسرانه 3212
12 حضرت مريم دخترانه 5028
13 پاسداران انقلاب اسلامي دخترانه 4068
14 شهيد نصيرزاده پسرانه 2932
15 شهيديارجاني پسرانه 2824
16 شهید متانتی پسرانه 2358
17 فضه دخترانه 2010
18 نیکان دخترانه 771
19 تزکیه دخترانه 906
20 آیین زندگی دخترانه 725