لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 شهید دبیریان پسرانه 5403
2 صادق نوبخت پسرانه 3942
3 گل ياس دخترانه 10568
4 امام جواد (ع) پسرانه 3577
5 توحيد پسرانه 4141
6 فدک دخترانه 9791
7 پروين اعتصامي دخترانه 4950
8 قدس پسرانه 3790
9 امام محمد باقر(ع) پسرانه 6505
10 هنرستان شهيدرجائي پسرانه 5488
11 برهان پسرانه 6349
12 حضرت مريم دخترانه 12015
13 پاسداران انقلاب اسلامي دخترانه 8033
14 شهيد نصيرزاده پسرانه 4744
15 شهيديارجاني پسرانه 4501
16 شهید متانی پسرانه 5777
17 فضه دخترانه 4623
18 نیکان دخترانه 3467
19 تزکیه دخترانه 3759
20 آیین زندگی دخترانه 3062