لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 شهید دبیریان پسرانه 5750
2 صادق نوبخت پسرانه 4114
3 گل ياس دخترانه 11162
4 امام جواد (ع) پسرانه 3709
5 توحيد پسرانه 4294
6 فدک دخترانه 10372
7 پروين اعتصامي دخترانه 5119
8 قدس پسرانه 3915
9 امام محمد باقر(ع) پسرانه 6801
10 هنرستان شهيدرجائي پسرانه 5683
11 برهان پسرانه 6644
12 حضرت مريم دخترانه 12848
13 پاسداران انقلاب اسلامي دخترانه 8515
14 شهيد نصيرزاده پسرانه 4979
15 شهيديارجاني پسرانه 4670
16 شهید متانی پسرانه 6200
17 فضه دخترانه 4850
18 نیکان دخترانه 3777
19 تزکیه دخترانه 4034
20 آیین زندگی دخترانه 3381