لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 شهید دبیریان پسرانه 2908
2 صادق نوبخت پسرانه 2478
3 گل ياس دخترانه 5846
4 امام جواد (ع) پسرانه 2417
5 توحيد پسرانه 2746
6 فدک دخترانه 5082
7 پروين اعتصامي دخترانه 3284
8 قدس پسرانه 2539
9 امام محمد باقر(ع) پسرانه 3909
10 هنرستان شهيدرجائي پسرانه 3556
11 برهان پسرانه 3480
12 حضرت مريم دخترانه 5832
13 پاسداران انقلاب اسلامي دخترانه 4483
14 شهيد نصيرزاده پسرانه 3130
15 شهيديارجاني پسرانه 3014
16 شهید متانی پسرانه 2717
17 فضه دخترانه 2411
18 نیکان دخترانه 1015
19 تزکیه دخترانه 1165
20 آیین زندگی دخترانه 923