لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 شهید دبیریان پسرانه 3743
2 صادق نوبخت پسرانه 3018
3 گل ياس دخترانه 7531
4 امام جواد (ع) پسرانه 2784
5 توحيد پسرانه 3222
6 فدک دخترانه 6537
7 پروين اعتصامي دخترانه 3774
8 قدس پسرانه 2956
9 امام محمد باقر(ع) پسرانه 4880
10 هنرستان شهيدرجائي پسرانه 4288
11 برهان پسرانه 4439
12 حضرت مريم دخترانه 7762
13 پاسداران انقلاب اسلامي دخترانه 5559
14 شهيد نصيرزاده پسرانه 3651
15 شهيديارجاني پسرانه 3552
16 شهید متانی پسرانه 3840
17 فضه دخترانه 3150
18 نیکان دخترانه 1736
19 تزکیه دخترانه 1916
20 آیین زندگی دخترانه 1604