لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 شهید دبیریان پسرانه 9031
2 صادق نوبخت پسرانه 5879
3 گل ياس دخترانه 16619
4 امام جواد (ع) پسرانه 5413
5 توحيد پسرانه 6068
6 فدک دخترانه 17272
7 پروين اعتصامي دخترانه 7402
8 قدس پسرانه 5549
9 امام محمد باقر(ع) پسرانه 9772
10 هنرستان شهيدرجائي پسرانه 8039
11 برهان پسرانه 10396
12 حضرت مريم دخترانه 20631
13 پاسداران انقلاب اسلامي دخترانه 14049
14 شهيد نصيرزاده پسرانه 7303
15 شهيديارجاني پسرانه 6420
16 شهید متانی پسرانه 9520
17 فضه دخترانه 7661
18 نیکان دخترانه 7583
19 تزکیه دخترانه 7248
20 آیین زندگی دخترانه 6988