لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 شهید دبیریان پسرانه 7884
2 صادق نوبخت پسرانه 5282
3 گل ياس دخترانه 14600
4 امام جواد (ع) پسرانه 4873
5 توحيد پسرانه 5425
6 فدک دخترانه 14889
7 پروين اعتصامي دخترانه 6483
8 قدس پسرانه 5011
9 امام محمد باقر(ع) پسرانه 8781
10 هنرستان شهيدرجائي پسرانه 7250
11 برهان پسرانه 9098
12 حضرت مريم دخترانه 17792
13 پاسداران انقلاب اسلامي دخترانه 12019
14 شهيد نصيرزاده پسرانه 6516
15 شهيديارجاني پسرانه 5801
16 شهید متانی پسرانه 8397
17 فضه دخترانه 6563
18 نیکان دخترانه 5991
19 تزکیه دخترانه 5943
20 آیین زندگی دخترانه 5632