لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 شهید دبیریان پسرانه 4523
2 صادق نوبخت پسرانه 3498
3 گل ياس دخترانه 9404
4 امام جواد (ع) پسرانه 3179
5 توحيد پسرانه 3728
6 فدک دخترانه 8327
7 پروين اعتصامي دخترانه 4521
8 قدس پسرانه 3416
9 امام محمد باقر(ع) پسرانه 5749
10 هنرستان شهيدرجائي پسرانه 4903
11 برهان پسرانه 5366
12 حضرت مريم دخترانه 10346
13 پاسداران انقلاب اسلامي دخترانه 6993
14 شهيد نصيرزاده پسرانه 4189
15 شهيديارجاني پسرانه 4058
16 شهید متانی پسرانه 4873
17 فضه دخترانه 4153
18 نیکان دخترانه 2827
19 تزکیه دخترانه 3151
20 آیین زندگی دخترانه 2488