درباره ما

ما در موسسه آموزشی هنرستان یار با بهره مندی از اساتید و مشاورانی متخصص از سال ۱۳۸۶ تا کنون به مدت ۱۲ سال است که به ارائه خدمات در حوزه هنرستان مشغول هستیم.

تمامی خدمات این موسسه منحصرا در زمینه آموزش و مشاوره دانش آموزان هنرستانی است و تحت مجوزهای قانونی ارائه می گردد

با توجه به سیاست های آموزشی در هنرستان ها ، دانشگاه ها و تحولاتی که در سیستم های آموزشی و نیاز جامعه برای اشتغال به وجود آمده است هنرستان یار با نگاه ۳۶۰ درجه ای و جامع به ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به دانش آموزان ، موسسات و هنرستان های سراسر کشور می پردازد.

اساتید و مشاوران موسسه افرادی هستند که در سیستم آموزش و پرورش ارتباط مستقیمی با دانش آموزان هنرستانی دارند و با اشراف بر اهداف آموزشی هنرستان ها دوره های آموزشی را طراحی و اجرا می کنند.

هنرستان یار حامی دانش آموزان هنرستانی سراسر کشور

لوگو

دپارتمان مشاوره هنرستان یار