رشته ها و هنرستان ها

هنرستان های رشته تربیت بدنی در تهران

معرفی رشته تربیت بدنی

تربیت بدنی به استفاده از علوم مختلف برای تقویت و تربیت جسم و روان انسان اشاره می کند. این رشته شامل رشته هاي پايه ي پزشکي هم مي باشد تا جايي که فارغ التحصيل آن تا حد يک پزشکيار با جسم انسان آشنا مي شود و از سوي ديگر بخشي از دروس اين رشته شامل علوم تربيتي است تا دانشجوي اين رشته با تنش و واکنش انسانها آشنا شود و يک بعد اين رشته شامل علوم ورزشي مي شود يعني دانشجو، علوم ورزشي را به صورت علمي و عملي آموزش مي بيند.

چارت درسی سه ساله هنرستان

هنرستان های رشته تربیت بدنی در تهران

هنرستان های دخترانه تربیت بدنی تهران

ردیف نام هنرستان نوع هنرستان منطقه صفحه اختصاصی هنرستان های دخترانه تربیت بدنی
1 هنرستان سوده غیردولتی منطقه 2 صفحه اختصاصی هنرستان سوده
2 پاپلی خلعتبری هیئت امنایی منطقه 5 صفحه اختصاصی هنرستان پاپلی خلعتبری
3 کمیل هیئت امنایی منطقه 7 صفحه اختصاصی هنرستان کمیل
4 شهید طاهریان دولتی منطقه 9 صفحه اختصاصی هنرستان شهید طاهریان
5 گل یاس دولتی منطقه 16 صفحه اختصاصی هنرستان گل یاس

هنرستان های پسرانه تربیت بدنی تهران

ردیف نام هنرستان نوع هنرستان منطقه صفحه اختصاصی هنرستان های پسرانه تریت بدنی
1 آينده سازان ايران غیردولتی منطقه 5 صفحه اختصاصی هنرستان آینده سازان
2 آیت اله طالقانی دولتی منطقه 5 صفحه اختصاصی هنرستان آیت اله طالقانی
3 علوم و فنون غبردولتی منطقه 7 صفحه اختصاصی هنرستان علوم و فنون
4 ره پویان صنعت غیردولتی منطقه 9 صفحه اختصاصی هنرستان ره پویان صنعت
5 شهید قدوسي دولتی منطقه 11 صفحه اختصاصی هنرستان شهید قدوسی
6 شهيدحيدري غیر دولتی منطقه 11 صفحه اختصاصی هنرستان شهید حیدری
7 شهید مصطفی چمران دولتی منطقه 15 صفحه اختصاصی هنرستان شهید چمران
8 شهيد کاظمي دولتی منطقه 15 صفحه اختصاصی هنرستان شهيد کاظمي
9 شهید بهشتی دولتی منطقه 16 صفحه اختصاصی هنرستان شهید بهشتی
10 امام محمد باقر(ع) دولتی 18 صفحه اختصاصی هنرستان امام محمد باقر (ع)
11 شهید متانتی دولتی 10 صفحه اختصاصی هنرستان شهید متانتی

مطالب مرتبط با رشته ی تربیت بدنی را می توانید در لینک های زیر مشاهده کنید